sıkça sorulan sorular!

Kurumumuz ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular aşağıda cevaplanmıştır. Daha fazlası için iletişime geçebilirsiniz!

YÖK, Yüksek Öğrenim Kanunu ve buna bağlı bir kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumu’nun kısaltmasıdır. Türkiye kanunlarına göre, üniversite eğitiminin Türkiye’de memuriyet yapacaksanız, KPSS vb. sınavlara girecekseniz geçerli olması için eğitimin YÖK’e bağlı bir yerel üniversiteden ya da YÖK’ün onay verdiği bir yabancı üniversiteden alınması gerekmektedir. Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre başvuru yapılır ve YÖK Kurulu tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra denklik verilir.  Yök Denkliğine başvuru ön şartı Yüksek Öğretim Kurumunun YÖK tarafından tanınmasıdır. North-West Üniversitesi Yök tanınırlığı VARDIR.  fakat denklik alabileceğiniz anlamına gelmemektedir.  

Türkiye’de Üniversiteler iki şekildedir. Birincisi Devlet, İkincisi ise Vakıf Üniversiteleridir. Özel Üniversite statüsündeki üniversiteler Vakıf Üniversiteleridir. Vakıf Üniversitesi olmak için belirli kriterler oluşturulur, ilgili mercilere başvurularak Vakıf Üniversitesi olmak statüsü kazanılır. Üniversite grubumuz olarak, her ne kadar Türkiye Kanunlarına göre Vakıf Üniversitesi olma çabasında yatırımlarını devam ettirse de, NorthWest University’nin Türkiye’de bir Vakıf Üniversitesi olma çabası yoktur. Zira isim olarak bu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre mümkün de değildir. Ancak grubumuz yine eğitim ve öğretim, akademisyen ve akademik çalışmalarda işbirliği içinde olmak ve paralellik arz etmek, öğrenci ve mezunlarına mümkün en eşit koşulları sağlamak çerçevesinde bir Vakıf Üniversitesi olmak koşullarını yerine getirmek müracaat ve çabası içindedir.
Ancak şu anda uzaktan eğitim yoluyla verilen öğretimin YÖK denkliği ya da iddiası bulunmamaktadır. Bu konuda bir öğrenci ya da mezunun avantaj veya dezavantajlarını aşağıdaki soru-cevaplarda bulabilirsiniz.

Türkiye’de Üniversite’ye girmek için bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Üniversitemiz öğrenci adaylarına sınav yapmamaktadır. Dolayısıyla sınavsız giriş sebebiyle ilgili hükümlerin hiçbirisi Üniversitemiz öğrenciliği ve/veya mezuniyeti için geçerli ya da gerekli değildir. Üniversitemiz Uluslararası Mütevelli Heyeti ve bağlı olduğu ülke kanunlarına tabidir. Ancak eğitim verdiği ülkelerde, o ülkenin ilgili kanunlarına göre hareket etmektedir. Üniversitemiz yönetmelikleri Mütevelli Heyeti tarafından Rektörlük emri ile Dekanlık Makamı ile uygulanır. Sınav şartı aranmaması sebebiyle de Uluslararası geçerli olan Mütevelli Heyeti Yönetmeliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geçerlidir. Dünyanın birçok ülkesinde Yüksek Öğretim Kurumu mevcut değildir. Diğerlerinde ise bu görevi genellikle Eğitim Bakanlıkları üstlenmiştir. Mezunların kriterleri ise o ülkenin ilgili üniversiteyi tanıyıp tanımamasına göre ilgili ülke tarafından belirlenir. Türkiye dahil birçok ülkenin üniversitesinin ya da üniversitelerinin, her ne kadar o ülke kanunlarına göre tanınıyor olsa bile bir başka ülkede tanınmaması ihtimali her zaman vardır. Bu, başvuru sahibinin başvurusu ardından yapılan kısa ya da uzun araştırma neticesinde karara bağlanır. Yani bir ülke mezununun bir başka ülkede diplomasının geçerliliğinin, öğrencinin kapasitesi, girdiği ya da başarılı olduğu sınav sayısı ve akademik öğrenim kalitesi ne olursa olsun hiçbir şekilde dünya çapında garantisi yoktur. Ancak kendisini kanıtlamış ve daha önceden mezunları tarafından başvuru yapılarak emsal listesine kaydedilmiş üniversiteler bu duruma istisnadır. Kaldı ki, dünyanın en saygın üniversitelerinin mezunlarının Türkiye’de kabul edilmemeleri ve/veya yeni bir sınava tabi tutulmaları buna örnektir. Bu durum dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak NorthWest University öğrenci ve mezunlarının bu konuda şansı çok daha yüksek bulunmaktadır. Zira Üniversitemizin kampüslerinin çok olması ve her geçen gün bunların ve bağlı oldukları ülkelerin sayılarının artması, herhangi bir ülkedeki NorthWest University öğrenci ve mezununun yine NorthWest University kampüsü olan bir ülkede diploma denkliği başvurusunu kolaylaştırmaktadır. Zira başvuru yapılan ülke zaten NorthWest University ‘i tanıdığı için tanınma ile ilgili bir problem ya da evrak vb. yükü olmamaktadır. Ancak başvuru neticesinde denklik ilgili ülkede verilse bile öğrenim görülen dil ve mezun olunan programın, ilgili ülkede iş yapmak için geçerli mantıki koşulları da taşıması gereklidir. Zira A Programından mezun olan bir öğrencinin bir başka ülkede aynı program mezunlarıyla aynı statüye derhal konulması beklenemeyebilir, ilgili kurum ya da üst kurum, Üniversite denkliğini kabul etse bile Program denkliğinden emin olmak isteyebilir. Bu durum, yatay geçiş suretiyle öğrenciliğine bir başka ülkede, dil problemi yaşamasa bile devam etmek isteyen bir öğrenci için de geçerlidir. Bu, öğrenciliği ya da mezuniyeti zorlaştırıcı bir durum değildir, aksine ilgili statüye, akademik unvana ve diplomanın verilmesi ve hak edişe yakışmak sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Üniversitemiz, kurulduğu 1995 yılında beri bu misyonuyla gerçekleştirdiği tüm akademik çalışmalarının verdiği mezunların haklarının muhafazası ve arttırılması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

NorthWest University, Türkiye’de Press Grup Üniversiteler Birliği kapsamında bir üniversitedir.

YÖK denkliğinin olmaması, Türkiye için KPSS vb. sınavlara giremeyeceğiniz anlamına gelir. Yani Yüksekokul mezunlarının istifade ettiği askerlik vb. hususlar için mezuniyetiniz size faydalı olmayacaktır, memuriyet vb. konularda gireceğiniz sınavlar için katkısı olmayacaktır. Çünkü denklik sorulacaktır. Bakanlıklara bağlı bazı özel kurumlarda da denklik sorulabilmektedir. Fakat bu bahsi geçen konular dışında bir olumsuzluk olmadığı gibi, diğer bir çok ülkenin ve hatta uluslararası üniversitenin mezunlarında çok daha şanslı bir durumdasınız, zira emsal teşkil edecek durumdaki birçok mezun birçok ülkede birçok, kamu ve bürokrasi dahil önemli görevlerde bulunmaktalar. Yine grubumuzun Vakıf Üniversitesi olma çabası, akademik kanunların izin verdiği paralel işleyiş hususunda mezun ve öğrencilerimizin yolunu açacaktır; diğer soru – cevaplarda belirtilen Türkiye’deki hali hazırda yapılandırdığımız ve yenileri yapılanmaya devam ederken hazırdakilerin ulusal ve uluslararası işlerliği ve çalışmaları takdire şayan olan akreditasyon ve sözde olmayan kurumlaşma gayretleri buna örnektir.

Üniversitemiz, Türkiye YÖK Yönetmeliklerine göre hareket etmediği için herhangi bir sınava girmek zorunda değilsiniz. Zira sınavla üniversiteye giriş sadece birkaç ülkede mevcuttur. Her ne kadar yıllarca süren ve birkaç saate sığdırılmaya çalışılan maddi, manevi, akademik, soysa ve psikolojik gelecek için sınav streslerini kabul edemesek de, Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri ve Devlet Üniversiteleri sayısının talebe cevap verememesi sebebiyle bir sınav ve eleme metodunun gerçekleştirilmesi elbette doğaldır. Dolayısıyla NorthWest University bir sınav şartı koymamaktadır.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, tıp bilimlerinin tek bir dile sahip olmaları sebebiyle, iyi bir Tıbbi Latince altyapısı ile hastanelerde, kliniklerde ve sağlık ile ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Mezun “Tıbbi Asistan” unvanını alır, tıp hekim ya da heyetlerine bilimsel asistanlık ve danışmanlık yapar, bilimsel tıbbi çalışmalarda bulunur.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, tıp bilimlerinin tek bir dile sahip olmaları sebebiyle, iyi bir Tıbbi Latince altyapısı ile hastanelerde, kliniklerde ve sağlık ile ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde temel tıp bilimleri ve klinik veri kavramları ile ilgili mesleki bilgileri öğrenir. Mezun “Klinik Veri Uzmanı” unvanını alır, sağlık kurum ve kuruluşlarında rapor analiz takibi, dokümantasyonu yapar, bilimsel tıp çalışmalarında bulunur, tıbbi veri ve evrakların yorum, sirkülasyon ve geliştirilmesi pratik, teorik ve bilimsel olarak gerçekleştirir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, gazetecilik vasfı ile kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde gazetecilik ve basın yayın kavramları ile ilgili mesleki bilgileri öğrenir. Mezun “Muhabir Gazeteci” unvanını alır, basın yayın kurum ve kuruluşlarında muhabir gazeteci görevini gerçekleştirir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, Uluslararası Basın Enformasyon mezunu olarak Basın Yayın Kurum ve Kuruluşları ile Haber Sektörlerinde ve ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde gazetecilik ve basın yayın kavramları ile ilgili mesleki bilgileri ve İngilizce dilinde bu meslekle ilgili evrensel kavram ve gelişmeleri öğrenir. İngilizce için hazırlık sınıfı görülmez, ilk iki yıl İngilizce yoğun ders alınır. Mezun “Uluslararası Basın Enformasyon Uzmanı” unvanını alır, basın yayın kurum ve kuruluşlarında uluslararası basın, habercilik ve enformasyon görevini gerçekleştirir.

Öğrenci derslerinde psikoloji kavramları ile ilgili mesleki bilgileri kavram ve gelişmeleri öğrenir.

NorthWest University Psikoloji Bölümü, öğrencinin insan psikolojisi ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir. NorthWest University Psikoloji Bölümü Lisans derslerine dersler tabından ulaşabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitemizde yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur. Lisans programından mezun olduğunuzda, Türkiye’de bir muayenehane açamazsınız, zira Türkiye Kanunlarına göre YÖK’e tabi olan psikologların bile böyle bir hakkı yoktur. Zira Türkiye’de psikologlar Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olurlar. Dolayısıyla felsefi alanda eğitim gördükleri için özellikle sağlık sektöründe çalışmaları beklenemez.  Üniversitemiz ve grubumuz olarak her geçen gün yeni akreditasyonlar ile mezunlarımıza yeni kariyer, iş olanakları ve akademik kapıları aralamak ve açmak gayreti içindeyiz.

Bu bölüm, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji Bilimi ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir alanıdır.  Ancak çalışma yaptığı ülkenin dilini bilmesi gereklidir. Öğrenci derslerinde Çocuk Gelişimi ve Psikoloji kavramları ile ilgili mesleki bilgileri kavram ve gelişmeleri öğrenir.

NorthWest University Uluslararası Hukuk Bölümü, öğrencinin Uluslararası Hukuk ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir. NorthWest University Uluslararası Hukuk Bölümü Lisans derslerine dersler tabından ulaşabilirsiniz. NorthWest University Uluslararası Hukuk Lisans mezunları, Uluslararası Hukukçu unvanı alırlar. Bu unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitemizde yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur. Yani dilediğiniz üniversiteye, yatay geçiş dahil, ilgili Üniversite Mütevelli Heyeti – Yönetmelikleri dahilinde öğrenciliğiniz ya da mezuniyetiniz ile geçiş yapabilirsiniz.

Mezun olduğunuzda, Türkiye’de bir baroya kayıt olamazsınız. Dolayısıyla Türkiye dahil, dünyanın her yerinde YÖK mezunu şartı aranmayan tüm kurumlarda ve özel tüzel yapılarda Hukuk Müşavirliği görevinizi icra edersiniz. Yine NorthWest University Uluslararası Hukuk Bölümünde gördüğünüz dersler normal Hukuk Fakültesi derslerinden farklıdır, daha çok uluslararası hukuk işlenir, dolayısıyla da bu durum Türkiye için bir mezun açığı durumuna bir alternatiftir. Türkiye’de Uluslararası Hukuk Bölümünü açan ilk Üniversite NorthWest University’dir.

NorthWest University Uluslararası Hukuk Bölümü’nün amacı uluslararası hukukçu yetiştirmektir. Mezunlarımız Türkiye’deki Uluslararası Adalet ve Avukatlar Derneği tarafından tanınmaktadır. Buna dair Üniversitemiz ve grubumuz olarak her geçen gün yeni akreditasyonlar ve öğrenci ve mezunlarımız için yeni kariyer, iş olanakları ve akademik kapıları aralamak ve açmak gayreti içindeyiz. Türkiye’deki en kapsamlı ve akademik kadrodan oluşan çalışma ve araştırmalar, akademisyenlerimizin, idari kadromuzun, Rektörlük, Mütevelli Heyeti ve Dekanlığımızın bu yöndeki gurur verici sonuçları ortada olan çaba ve başarıları, aldığı akreditasyonlar ve mezunlarımızın hiçbirisinin işsiz olmayışı ya da akademik bir çalışmadan uzak olmayışı örneği takdire şayandır.

NorthWest University İşletme Bölümü, öğrencinin Uluslararası İşletme ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir. NorthWest University Uluslararası İşletme Lisans derslerine dersler tabından ulaşabilirsiniz. Bu unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitemizde yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur. Yani dilediğiniz üniversiteye, yatay geçiş dahil, ilgili Üniversite Mütevelli Heyeti – Yönetmelikleri dahilinde öğrenciliğiniz ya da mezuniyetiniz ile geçiş yapabilirsiniz.

Yine NorthWest University İşletme Bölümünde gördüğünüz dersler normal İşletme Fakültesi derslerinden farklıdır, daha çok uluslararası işletme işlenir, dolayısıyla da bu durum Türkiye için bir mezun açığı durumuna bir alternatiftir. Buna dair Üniversitemiz ve grubumuz olarak her geçen gün yeni akreditasyonlar ve öğrenci ve mezunlarımız için yeni kariyer, iş olanakları ve akademik kapıları aralamak ve açmak gayreti içindeyiz. Türkiye’deki en kapsamlı ve akademik kadrodan oluşan çalışma ve araştırmalar, akademisyenlerimizin, idari kadromuzun, Rektörlük, Mütevelli Heyeti ve Dekanlığımızın bu yöndeki gurur verici sonuçları ortada olan çaba ve başarıları, aldığı akreditasyonlar ve mezunlarımızın hiçbirisinin işsiz olmayışı ya da akademik bir çalışmadan uzak olmayışı örneği takdire şayandır.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, Dijital Reklamcılık mezunu olarak Televizyon, Radyo, İnternet Haberciliği, Yerel ve Uluslararası İnternet Siteleri, Basın Yayın Kurum ve Kuruluşları ile Haber Sektörlerinde ve ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde dijital reklamlar, müşteri psikolojisi, teknik reklam detayları, reklam kavramları ve odaklanma, psikolojik ve olmayan tüm teknik detaylar, reklamın sunulması, algı, hazırlanması, pazarlanması vb. ile ilgili bu meslekle ilgili evrensel kavram ve gelişmeleri öğrenir. Mezun “Dijital Reklam Uzmanı” unvanını alır, basın yayın kurum ve kuruluşlarında uluslararası televizyon, radyo, basın, internet ve enformasyon çalışmalarında görevini gerçekleştirir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, “Bilgisayar Bilimleri Uzmanı” mezunu olarak hemen her işyerinde ve sektörde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde temel bilgisayar kavramları ve program kavramlarını öğrenir. Mezun “Bilgisayar Bilimleri Uzmanı” unvanını alır, hemen her kurum ve kuruluşta ulusal ve uluslararası çalışmalarda görevini gerçekleştirir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, “Computing – Enformasyon Uzmanı” mezunu olarak hemen her işyerinde ve sektörde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde temel ve genel bilgisayar kavramları ve program dil ve kavramlarını öğrenir. Mezun “Computing – Enformasyon Uzmanı” unvanını alır, hemen her kurum ve kuruluşta ulusal ve uluslararası çalışmalarda görevini gerçekleştirir.

Klinik Veri Yüksek Lisans
Computing-Enformasyon Yüksek Lisans
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans
Gazetecilik Yüksek Lisans
Uluslararası Basın Enformasyon Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans
Yönetim Hukuku Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans
İşletme Yüksek Lisans (MBA)

Psikoloji Doktora
Yönetim Hukuku Doktora
Sağlık Hukuku Doktora
Uluslararası İşletme Yönetimi Doktora
Siyaset Bilimi Doktora
Tıp Bilimleri Doktora
Basın Yayın Doktorası
Dijital Bilimler Doktorası
Bu bölümlerden bazıları, St. Clements University altyapısı ve ortak ders transfer ve danışman/öğretim üyeleri işbirliği ile yapılmaktadır.

Doctor of Letter, bir doktora derecesidir. Tüm dünyada Ph. D. Derecesinin bir üstü olarak tanımlanır.Mezun olanlar, bu dereceyi diğer doktora mezuniyeti gereklilikleri ile hak edemezler. Bu dereceyi vermeye her üniversite de haiz değildir. Birçok ülkede bu derece, doktora öğrenciliğinin gerektirdiği şartların haricinde, öğrencinin başarılı olması, özellikle bilimsel ve akademik bir çalışmayı literatüre kazandırmış olması ve bir ödüle konu olması koşulu ile verilir. Bu dereceyi verebilen Üniversitelerde ise çok sınırlı bir kontenjan dâhilinde hareket etmek gereklidir. İngiltere, Avustralya ve Hindistan’da bu derece “Yüksek Doktora Derecesi” anlamına gelmektedir. Fransa’da ise bu derece, 1984 yılında beri Doktoranın bir üst sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Bu derece için herhangi bir akreditasyon ya da denklik dünyanın hiçbir yerinde şu ana kadar ihtilafa söz konusu olmamıştır. NorthWest University, koşulları karşılamaları kaydı ile zaman zaman bu dereceyi vermektedir. Bu derece için yüksek bir performansın, özel bir çalışma ile gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu dereceyi almanın, yüksek performans gösterilse bile normal Doktora derecesini hak edip almak gibi bir garantisi yoktur. Dolayısıyla başvuruların hepsi Doctor of Letters olarak cevaplanmayabilir.

Türkiye’de okutulan bölümlerden başka bölümlere kayıt yaptırmak isterseniz, Türkçe dilinde okuyamayacağınız sebebiyle, size en uygun kampüse bağlı olarak, örgün ya da uzaktan eğitimle devam edebilirsiniz.

Dünyanın birçok ülkesinde Kampüslerimiz olmasına karşılık, bazı ülkelerde de Enformasyon Bürolarımız bulunmaktadır.

North America & Canada
GlobalEd Services Services
201-4940 No. 3 Road
Richmond, B.C.
Canada
Study Centers
South Asia
University of NorthWest – Afghanistan Branch
DCP, S-1 &S- 2
ICRC Street, Haji Yaqoob Square
Shahr Now, Kabul , Afghanistan
Tel: +93 79 350 839
URL: http://www.unw.edu.af

Chartered University of College

House No # 51, Road No #10/A
Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh
Tel: +88-02-8141601
Fax: +88-02-8151564

CDP-Institute of Management & Computer Sciences
Directorate of Education, Diocese of Peshawar
1-Sir Syed Road, Peshawar-25000
Pakistan.
Tel: +92 (091) 275908, 278643, 279734
Fax: +92 (091) 277499

College of Business & Technology (CBT)
Students House, 2/G, Block 6, P.E.C.H.S. Nursery,
Karachi – Pakistan.

Universal Language & Computer Institute
GA 2-286 Putali Sadak, G.P.O Box: 4024,
Kathmandu, Nepal

ENET-College of Business & Technology
189, II Floor, Thirugnanasampanther St.,
Trincomalee , Sri Lanka
Tel: +94 262226367
Fax: +94 26222664
URL: www.enetcollege.edu.lk

Study Centers
Middle-East & Africa
Knowledge Higher Education Computer And Business Institute
44, Rue My Ali Cherif Hassan,
RABAT – KINGDOM OF MOROCCO
Tel : +212 (0537) 66 06 47
Fax: +212 (0537) 66 06 50
URL: http://www.kcbi.ma

Computer Learning Centre
PO Box 39932,
Museum Hill Centre 00623,
Nairobi – KENYA
Tel: +254 2 3741921
Fax: +254 2 3740378

International Entrepreneurship & Management Academy
2 Whenu Crescent
Behind Ojokoro Housing Estate
Meiran Bus Stop, Alagbado Lagos – NIGERIAEuropeInternational University of Fundamental Studies
PO Box: 59,
St. Petersburg, 191040
Russia.

AkademiPress
Izmir 1 Cd. 33- 31 Kizilay,
Cankaya, Ankara,
Turkey.Study CentersEuropean Union

Stratford College London

63 Broadway, London E15 4BQ
England

European Institute of Technology

Via H.Bustamonte, 3 – 47899
SERRAVALLE – RSM
Tel: 00549-904349
Fax: 00549-969422

Libem Education Centre
94, Bedreddin Demirel Cad,
Lefkosa Kibris – CYPRUS
Tel: 0090 392 229 0137
Fax: 0090 392 229 0684

TOFO Institute
F1 & 2, No. 61, Da-Chung Street
Taichung, 403
Taiwan
Tel: +886-4-2325-5335
Fax: +886-4-2329-3372

 

Dimensions Education Group
15 Carpenter Street
SINGAPORE – 059904
Tel: +65 6334 0600
Fax: +65 6334 6066

Oriental Medicine Institute
F5, #61, Da-Zhong Street
Taichung, 40359, Taiwan
TEL: +886 4 2310 8042

Institute of Events
E-2-17, Pangsapuri Putra Indah,
Jalan PP16, Taman Pinggiran Putra,
43300 Seri Kembangan, Selangor
Malaysia
Tel: +6012-507-0915

Kiang Institute of Business Studies
Fl.39/40, Jalan Raja Hassan,
Klang, Selangor,
Malaysia
Tel: (603) 334-26433
Fax: (603) 2144-9541

Alumni & Alumna Association
When you graduated from University of NorthWest you automatically become a member of UNW Alumni Association. As a member of the Association. you are the lifelong valued participant in our varsity, and the foundation on which the university is built.
Research & Development Cell
NorthWest Research (R&D Division of UNW) has active research in the following areas:
1. Autonomous Systems
2. Robotic Control and CNC
3. Machines Multiprocessor Embedded Systems
4. Smart Card Systems
5. Industrial Control and Automation
6. Display Systems
7. Vehicle Autonomous Navigational System
8. Small Aperture Radar
Scholarships
Universal Five Pillars ,Inc. and Discover Orphans, Inc. offers more than 250 scholarships and Interest Free Student Loan to the deserving students of University of NorthWest. For further details, contact us at info@unw.ac
Only available for Off-Campus Students.

Dünya Kampüslerinden Bazı Önemli Bilim Adamı Öğretim Üyelerimiz

 • Dr. Lin Show Ling
 • Dr. J R Khan
 • Prof. Charles Leonardo Wilson, PhD
 • Dr. N.H Achime
 • Dr. Offiong O. J
 • Dr. Maduka .C.
 • Dr. Yang I-Mu
 • Dr. Ekanem
 • Dr. Wu Yung-Gang
 • Dr. Lee Yi
 • Dr. Lin Jeng-Hong
 • Dr. Lin Chen-Dong
 • Dr. Lin Rui-Hsun
 • Dr. Liao Chang-Nien
 • Dr. Kung Te-Liang
 • Dr. Peter Won
 • Dr. Philip Browne
 • Dr. Leon Wang
 • Dr. Jackson Hu
 • Prof. Soren Kirchner, PhD
 • Dr. Andrzej K. Dr. Lai Wen-Bin
 • Dr. Yen Cheng-Ping
 • Dr. Liu Jin-Yun
 • Dr. Chuo Chuo-Nien
 • Dr. Kung Te-Liang
 • Dr. Wu Shih-Min
 • Dr. Huang I-Ching
 • Mr. Jihad Pharaon
 • Mr. Saeed ur Rehman
 • Mr. Ritchie Tang
 • Mr. N B Awodu
 • Mr. B.E Osagiede
 • Mr. Lim Kee Lay
 • Mr. M Omorisiuwa
 • Mr. Elvis Ogieva
 • Mr. S.K Akhiaiebe
 • Mr. Anthony Das
 • Dr. Huang Rui-Feng
 • Dr. Huang Chao-Hsiung
 • Dr. Prof. Bryan
 • Prof. Dr. Bilal Semih Bozdemir
 • Prof. Dr. Do Huu Vinh

Yukarıda detayı verildiği üzere, hemen her kampüs kendi ülkesinde tanınmaktadır. Ancak, Ülkelerin tanınma prosedürleri, ülkeye ve kanunlara göre değişir. Örneğin bazı ülkeler devlet üniversitesi statüsünde tanırken, İsviçre Türkiye örneği gibi bazı ülkelerde ise programa bağlı ya da akreditasyon bazlı tanınma mevcuttur, bu durum, sınavsız girilebilmesi örneğine dair adalet ve mantık çerçevesinde hareket gereği ülkedeki tercih edilebilirlik statüsüne göre belirlenir.

NorthWest University mezunları, yukarıda geçen tüm ülkelerde tanınırlar. Ancak tanınmadan kastı iyi idrak etmek gereklidir. Eğer öğrencimiz yatay geçiş istiyorsa bu tüm ülkeler için geçerlidir. Ancak, geçiş yapacağınız programın o ülkede mevcut olması gerekir. Eğer mezunumuz o ülkede iş yapmak, o ülke kamu kurumunda görev yapmak ya da o ülkenin sağladığı tüm haklardan diploması ile faydalanmak istiyorsa birinci şart o bölümün o ülkede olması gerektiğidir. Bazen ilgili ülke dilini bilmenizi isteyebilir, bazen ilgili ülke kamu kurumları ya da üst kurumları, gördüğünüz ya da görmediğiniz dersleri karşılaştırmak isteyebilir, bu istisnai durumlar ülkeye göre, iç hukuku ya da uluslararası hukuk veya işleyişine göre küçük farklılıklar gösterebilir. YÖK denkliği olmadığını gerekçeleri, mantıklı açıklamaları ve alternatifleri ile açıklamamıza rağmen ısrarla YÖK başvurusu yapmak misali açıklanan bu durumlardan farklı gayretler yerine Dekanlık Makamımızın ya da görevli Öğretim Üyelerimizin nezdinde yapılacak başvurular ile daha sarih ve mantıklı yatay geçiş, tanınma prosedürü vb. olanakları elde etmek girişimleri daha verimli olacaktır.

Eğitim ücretlerini Mütevelli Heyeti belirlemektedir.

Eğitim materyali her yıl değişebileceği gibi ders programına bağlıdır ama kayıt ile birlikte öğrenci için maddi ve ek ders gibi bir külfet söz konusu olmaz.

Tüm Öğretim Üyeleri, İdari Kadro ve Akademisyenlerimiz belirli bir ön eleme, eğitim ve akredite ile tercih edilir ve görevlendirilirler. Tüm personelimiz, Grup ve Üniversitemizi temsile yakışacak bilgi ve donanım içindedir.

Bu akademik ve akreditasyon çalışmalarına çıkardığımız akademik yayınları, öğrencilerimizin tezlerinin kitaplaştırılmasını, dergi vb. süreli yayınları da dahil edebiliriz. Detayları diğer sayfalarımızdan ve çalışmalarımızdan takip edebilirsiniz.

Diğer Kampüslerdeki akreditasyonlardan, programınız, gördüğünüz derslerin eşdeğerliği (istisnalar hariç, genelde paraleldir) ve yapacağınız ya da başvurusunu yaptığınız, talip olduğunuz görev dahilide tamamıyla yararlanırsınız. Ancak bazı ülkeler ilk gidiş, kalmak vb. durumlar için elbette vize vb. uygulamaları normal vatandaştan istediği gibi isteyebilir. Yine tercihlerinizde, normalde o ülke vatandaşı ve öğrencilerinin sahip olduğu ve edindiği haklardan fazlasını beklemeyiniz. Yukarıda bahsettiğimiz aksi tutum, başvuru ve hareketlerin amaç dışı olması sebebiyle Makamlarımızca müdahale ve cevap hakkı olacağı için bunların bilgimiz dahilinde yapılması tavsiye olunur.

Öğretmenleriniz, ödev takvimini öğreniminizin başlaması itibariyle verir.

Hayır, çalışma hayatınız derslerden etkilenmez. Ama hiç çalışmadan mezun olmayı beklemeyiniz. Diplomamızın arkasında durabilmemiz, standartlarımızı düşmemeniz ile mümkündür. Dünyadaki on binlerce mezundan, hak etmeyen bir mezun bulunmaması iddiamız ortak hedefimiz olmalıdır değil mi?

Üniversitemiz özellikle çalışan, ikinci üniversite okuyan ya da yoğun iş temposu içinde bulunan öğrencilerimiz tarafından özellikle tercih edilmektedir. Zira örgün eğitim için bir Vakıf Üniversitesi de olmak gerekmektedir. Örgün eğitim için paralel çalışmalarımız, Vakıf Üniversitesi olmak üzere devam etmektedir. Şu anda, sadece uzaktan – açık öğretim sistemi ile öğrenci kabul edebilmekteyiz.

NorthWest ismini, kampüslerin ilk kurulduğu bölgeden almaktadır.

The U.S has no federal Ministry of Education or other centralized authority exercising single national control over post-secondary educational institutions in this country. The states assume varying degrees of control over education, but, in general, institutions of higher education are permitted to operate with considerable independence and autonomy. As a consequence, American educational institutions can vary widely in the character and quality of their programs.

In order to insure a basic level of quality, the practice of accreditation arose in the United States as a means of conducting nongovernmental, peer evaluation of educational institutions and programs. Private educational associations of regional or national scope have adopted criteria reflecting the qualities of a sound educational program and have developed procedures for evaluating institutions or programs to determine whether or not they are operating at basic levels of quality.

Some functions of accreditation are verifying that an institution or program meets established standards, assisting prospective students in identifying acceptable institutions, assisting institutions in determining the acceptability of transfer credits, helping to identify institutions and programs for the investment of public and private funds, protecting an institution against harmful internal and external pressure, creating goals for self-improvement of weaker programs and stimulating a general raising of standards among educational institutions, and involving the faculty and staff comprehensively in institutional evaluation and planning, etc.

The goal of accreditation is to ensure that education provided by institutions of higher education meets acceptable levels of quality. Accreditation in the United States involves non-governmental entities as well as governmental agencies. Accrediting agencies, which are private educational associations of regional or national scope, develop evaluation criteria and conduct peer evaluations to assess whether or not those criteria are met. Institutions and/or programs that request an agency’s evaluation and that meet an agency’s criteria are then “accredited” by that agency.

 • Accredited with Accreditation Governing Commission, USA
  Accredited with Commission For Consistent Learning, UK
  International Council for Open and Distance Education

  American Council of United Nations University, USA
  European Union Computer Society, UK
  United Nations Association, USA
  National Association of Distance Education & Open Learning in SA
  World Association of Persons with Disabilities (WAPD)

NorthWest University Mütevelli Heyeti Kimlerden Oluşur, Nasıl ve Hangi Aralıklarla Belirlenir?
Dr. Lin Show Ling

 • Dr. J R Khan
 • Dr. N.H Achime
 • Dr. Offiong O. J
 • Dr. Maduka .C.
 • Dr. Ekanem
 • Dr. Wu Yung-Gang
 • Dr. Lee Yi
 • Dr. Lin Chen-Dong
 • Dr. Lin Rui-Hsun
 • Dr. Liao Chang-Nien
 • Dr. Peter Won
 • Dr. Philip Browne
 • Dr. Leon Wang
 • Prof. Soren Kirchner, PhD
 • Dr. Andrzej K. Dr. Lai Wen-Bin
 • Dr. Yen Cheng-Ping
 • Dr. Chuo Chuo-Nien
 • Dr. Kung Te-Liang
 • Dr. Wu Shih-Min
 • Mr. Jihad Pharaon
 • Mr. Saeed ur Rehman
 • Mr. Ritchie Tang
 • Mr. B.E Osagiede
 • Mr. Lim Kee Lay
 • Mr. M Omorisiuw
 • Mr. S.K Akhiaiebe
 • Mr. Anthony Das
 • Dr. Huang Chao-Hsiung
 • Dr. Prof. Bryan

 

201-4940 No. 3 Road Richmond, B.C. Kanada’dadır. Türkiye, Avrupa Kampüsleri İdari Departmanına bağlıdır.

Diplomanız, hak ettiğiniz tarih itibariyle Rektörlük’den derhal talep edilir, tatil vb. durumlarda geçici olarak “Geçici Mezuniyet Belgesi”, Türkiye’den verilir.

Diplomanız, hak ettiğiniz tarih itibariyle İdari Merkez’den derhal talep edilir, Türkiye’den tarafınıza gerekirse bir kep ve cüppe giyme töreni ile, talep edilmezse ya da uygun görülmezse mümkün olduğu kadar elden verilir.

Diploma ve Transkript dili İngilizcedir, Noterden tasdikli tercümesi dilendiği zaman yapılabilir.

Mezun olana kadar hiçbir şekilde ücret artışlarından etkilenmezsiniz.

Kesinlikle hayır, kayıt esnasında belirtilmeyen bir bedel daha sonradan talep edilmez.

Ödediğiniz eğitim bedellerinden önce vergiler ödenir kalan üzerinden, %30 oranında eğitiminizi gerçekleştiren akademik kadroya ödenir. %30’u teknik kadroya ve teknik masraflara ödenir. %30’u kampus geliştirme – reklam vb. masraflara, kalan ise akademik yayınlara harcanır.

Tüm ödemeleriniz için Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı faturası her ay adresinize ya da e-postanıza gönderilir. Tüm ödemelerinizden KDV devlete ödenmektedir. Bunu faturalarınızdan takip etmektesiniz.

Tüm veriler, çok özel ve hassas veri tabanlarına kaydedilmekte, saat, dakika ve saniyeler dahi kayda geçerken erişim ve ip ‘leriniz, ödevleriniz ve dersleri takibiniz, mükemmel bir teknik altyapı ile sağlanmaktadır. Akademik çalışmalarınız böylece zaman yenik düşmeden, az bir zamanda gerçek bir çalışmaya ve unvan ve diplomanıza yakışmaya dönmektedir.

Tüm altyapı, profesyonel kadro, akademisyenler, teknik ekipçe son teknoloji ile gerçekleştirilmektedir.

Yapı, üst makam Rektörlük, bir altı Dekanlık, bir altı Rehber Danışman Akademisyenlik ve Akademisyenler, Teknik Kadro ve Görevliler şeklinde işlemektedir.

Talep, öneri, şikayet, dilekçe mercii, Dekanlık Makamına sunulmak üzere Ankara adresimizdir. Telefon ve e-postaların hepsi alanında uzman kadroya ulaşmakta ve yetkililere görevlerine göre dağılmaktadır. Örneğin öğrenci belgesi ya da öğrenci kimliği talep edeceğiniz birim ilk olarak Öğrenci İşleri departmanı olmalıdır.

Elbette, her konudaki yazılı talepleriniz için maksimum cevap süresi kanunen 15 gündür.

Özellikle akademik çalışmalar ve makaleler yazmanızı, akredite kurumlara üye olmasanız bile sürekli fikir alışverişi içinde olmanızı tavsiye diyoruz.

Evet, talebiniz 3 gün içinde gerçekleştirilir ve herhangi ücret alınmaz.

Tüm detaylar Öğrenci El Kitapçığında mevcuttur. Üniversitemizi, Akademisyen ve görevlileri ve diğer öğrencileri rahatsız edecek, rencide edecek hal ve hareketlerden uzak durunuz. Zira üst makamlar cevabı sadece ulusal değil uluslararası hukuk kanalından da vereceği ve Uluslararası Hukuk konusunda Üniversitemizin dünyada çok belirgin bir yere sahip olduğu için bahsi geçen davranışların yapılmamasını öneririz.

Tüm detaylar Öğrenci El Kitapçığında mevcuttur. Dünyanın herhangi bir üniversitesinde ya da kampüsündeki haklarınızın hemen tümü mahfuzdur.

Danışman öğretmeniniz, size her konuda sizin için görevli danışmanınızdır, haberleşme giderleri vb. masrafları Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

NorthWest University, derecelerini öğrencilerine gerçek ve diplomada kalmayacak bir şekilde temin eden, en kolay, etkin ve pratik şekli ile öğrencilerine üst seviye öğrenim sunan Uluslararası bir Üniversite’dir ve Uluslararası derecelerini sürekli olarak ulusal ve uluslararası akredite kurumlarına kabul ettirmeye devam etmekte olup NorthWest Üniversitesi dünyanın en hızlı akreditasyon ve kampüsleşme zincirindeki üniversitesidir. Akademik çalışmalarımız her geçen gün mezun ve akademisyenlerimizin sayıları ile paralel artmaktadır. Sadece Türkiye için yayınladığımız kitaplarımızın adedinin arttığını görmemiz ve bunların Üniversitemiz yanında öğrencilerimizin ismini taşıdığını ve hatta bunların tarafımıza ithaf edilmeleri, o akademik çalışmalara imza atmak, o bilimsel çalışmalarda yönlendirici ya da bir nebze katkı sahibi olmak ve ismimizi görmek sevinç ve gurumuzu arttırmaktadır.

Türkiye NorthWest University, YÖK Yönetmelik ve kanunlarına tabi değildir. Türkiye bir Enformasyon Bürosudur. Merkez Rektörlüğe bağlı Enformasyon Büromuz, Rektörlük Yönetmeliklerini, Dekanlığımız kanalı ile uygular. Tüm vergi, sigorta vb. yükümlülükler ise TC. kanunlarına göre gerçekleştirilir. Akademik ve teknik, idari kadro Rektörlüğe bağlıdır.

Rehber Danışmanınız, bu gibi durumlarda bilgilendirmenizin ardından, sizinle ortak en mantıklı çözümü yine sizinle bulacaktır.

Ara dönemler hariç, dönem başlangıçları Şubat ve Ekim aylarıdır.

Normal lisans süresi 4 yıldır, başarılı öğrenciler daha erken mezun olurlar. Normal yüksek lisans süresi 2 yıldır, başarılı öğrenciler daha erken mezun olurlar. Normal doktora süresi 3 yıldır, başarılı öğrenciler daha erken mezun olurlar.

size nasıl yardımcı olalım?

Üniversitemiz hakkında tüm merak ettikleriniz için iletişime geçebilirsiniz!

We were amazed by how little effort was required on our part to have Consulting WP prepare these materials. We exchanged a few phone calls and e-mails, and they… handled the rest.

placeholder
Amanda Seyfried
Student, Arcade Systems

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?