İş Olanakları

Tıp Bilimleri Fakültesi
Tıbbi Asistanlık

Bu Bölüm, Tıp Bilimlerinin temelini teşkil eden Latince, Medikal Bilimler, Anatomi ve Fizyoloji dâhil, tüm tıp bilimlerini esas alan bir bilim dalıdır. Hemen hemen bir tıp doktorunun gördüğü pratik olmayan ve teorik dersleri içeren ders programı ile aday öğrencinin, tıp uzmanına, teorik destek olması, akademik açıdan pratisyenlik mesleğine yardımcı olmak, akademik gelişmeleri ve verilerin doğru şekilde akademik yorum ve ilerlemesinde tıp doktorlarının önünü açmak hususları hedeflenmektedir.

Öğrenci derslerinde temel tıp bilimleri ve asistanlık ile ilgili mesleki bilgileri öğrenir. Mezunlar, dünyanın her yerinde, tıp bilimlerinin tek bir dile sahip olmaları sebebiyle, iyi bir Tıbbi Latince altyapısı ile hastanelerde, kliniklerde ve sağlık ile ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Mezun “Tıbbi Asistan” unvanını alır, tıp hekim ya da heyetlerine bilimsel asistanlık ve danışmanlık yapar, bilimsel tıbbi çalışmalarda bulunur.

Klinik Veri

Bu bölüm, Tıp Bilimleri ile ilgili tüm bilimsel, teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir uzmanlık alanıdır. Bu bölümde, hastalara ait raporların yorumlanması, detaylandırılması, oluşturulması ve diğer teknik bilgiler verilmektedir. Tıbbi dokümantasyonların da oluşturularak düzenlenmesi, yorumlanması çalışmalarını içeren bu bölüm, akademik olarak tıp biliminin pratik çalışmalarına teorik bir destek olması açısından önemlidir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, tıp bilimlerinin tek bir dile sahip olmaları sebebiyle, iyi bir Tıbbi Latince altyapısı ile hastanelerde, kliniklerde ve sağlık ile ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde temel tıp bilimleri ve klinik veri kavramları ile ilgili mesleki bilgileri öğrenir. Mezun “Klinik Veri Uzmanı” unvanını alır, sağlık kurum ve kuruluşlarında rapor analiz takibi, dokümantasyonu yapar, bilimsel tıp çalışmalarında bulunur, tıbbi veri ve evrakların yorum, sirkülasyon ve geliştirilmesi pratik, teorik ve bilimsel olarak gerçekleştirir.

Basın Yayın Fakültesi
Gazetecilik

Bu bölüm, Basın – Yayın – Gazetecilik ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir alanıdır. Bu bölümde, gazetecilik mesleğinin temelleri, basın hukuku, ulusal ve evrensel gazetecilik çalışmaları işlenir. Mezunlar, dünyanın her yerinde, gazetecilik vasfı ile kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde gazetecilik ve basın yayın kavramları ile ilgili mesleki bilgileri öğrenir. Mezun “Muhabir Gazeteci” unvanını alır, basın yayın kurum ve kuruluşlarında muhabir gazeteci görevini gerçekleştirir.

Uluslararası Basın Enformasyon

Bu bölüm, Uluslararası Basın Enformasyon ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir alanıdır. Bu bölüm İngilizce dili ağırlıkta olduğu için, uluslararası haber takibi işlevinin yerinde gerçekleştirilmesi hedeflenir. Mezunlar, dünyanın her yerinde, Uluslararası Basın Enformasyon mezunu olarak Basın Yayın Kurum ve Kuruluşları ile Haber Sektörlerinde ve ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde gazetecilik ve basın yayın kavramları ile ilgili mesleki bilgileri ve İngilizce dilinde bu meslekle ilgili evrensel kavram ve gelişmeleri öğrenir. İngilizce için hazırlık sınıfı görülmez, ilk iki yıl İngilizce yoğun ders alınır. Mezun “Uluslararası Basın Enformasyon Uzmanı” unvanını alır, basın yayın kurum ve kuruluşlarında uluslararası basın, habercilik ve enformasyon görevini gerçekleştirir.

Psikoloji Bilimleri Fakültesi
Psikoloji

Bu bölüm, Psikoloji Bilimi ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir alanıdır. Mezunlar, dünyanın her yerinde, psikoloji mezunu olarak psikoloji ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Ancak çalışma yaptığı ülkenin dilini bilmesi gereklidir. Öğrenci derslerinde psikoloji kavramları ile ilgili mesleki bilgileri kavram ve gelişmeleri öğrenir. Mezun “Psikolog” unvanını alır, psikoloji ile ilgili kurum ve kuruluşlarında psikolog görevini gerçekleştirir.

Çocuk Gelişimi

Bu bölüm, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji Bilimi ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir alanıdır. Mezunlar, dünyanın her yerinde, çocuk gelişim uzmanlığı mezunu olarak anaokulları, kreşler, psikoloji ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Ancak çalışma yaptığı ülkenin dilini bilmesi gereklidir. Öğrenci derslerinde psikoloji kavramları ile ilgili mesleki bilgileri kavram ve gelişmeleri öğrenir. Mezun “Çocuk Gelişim Uzmanı” unvanını alır, psikoloji ile ilgili kurum ve kuruluşlarında Çocuk Gelişim Uzmanı görevini gerçekleştirir.

Dijital Bilimler Fakültesi
Dijital Reklamcılık

Bu bölüm, Dijital Reklamcılık ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilerin öğrenciye verildiği bir alanıdır. Özellikle internet ağırlıklı reklam çalışmaları, hedef ve taleplerinin belirlenmesi, reklamın doğru şekilde verilmesi ve kullanıcıya doğru ulaştırılması, reklama reklam veren ve kullanıcı gözüyle odaklanma teknik, spesifik, psikolojik ve teorik bilgileri öğrenciye verilir. Günümüz medyasında alanında profesyonel yetiştirilmeyen ve hayli istihdam açığı olan bir konu olarak Dijital Reklamcılık, radyo, televizyon, internet alanındaki reklam çalışmalarının profesyonel ellerce gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, Dijital Reklamcılık mezunu olarak Televizyon, Radyo, İnternet Haberciliği, Yerel ve Uluslararası İnternet Siteleri, Basın Yayın Kurum ve Kuruluşları ile Haber Sektörlerinde ve ilgili tüm sektörlerde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde dijital reklamlar, müşteri psikolojisi, teknik reklam detayları, reklam kavramları ve odaklanma, psikolojik ve olmayan tüm teknik detaylar, reklamın sunulması, algı, hazırlanması, pazarlanması vb. ile ilgili bu meslekle ilgili evrensel kavram ve gelişmeleri öğrenir. Mezun “Dijital Reklam Uzmanı” unvanını alır, basın yayın kurum ve kuruluşlarında uluslararası televizyon, radyo, basın, internet ve enformasyon çalışmalarında görevini gerçekleştirir.

Bilgisayar Bilimleri

Bu bölüm, çok kapsamlı olan bilgisayar bilimlerinin tümünün genel anlamda, her bir kurum ve kuruluşa ihtiyaç olduğu üzere genel ve teorik bilgilerini öğrenciye verilir. Uzmanlık anlamında herhangi bir program, yazılım ya da bilgisayar teknik yapılarının bilgilerinin değil, tüm olarak bilgisayar dünyasının genel içeriği ile ilgili olan bilgi ve bilimsel çalışmalar öğrenciye sunulur. Amaç, öğrencinin ve mezunun, görev yapacağı alanda bu çok geniş kavramı genel anlamı ile çalışmalarında istifade ettirebilmesidir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, “Bilgisayar Bilimleri Uzmanı” mezunu olarak hemen her işyerinde ve sektörde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde temel bilgisayar kavramları ve program kavramlarını öğrenir. Mezun “Bilgisayar Bilimleri Uzmanı” unvanını alır, hemen her kurum ve kuruluşta ulusal ve uluslararası çalışmalarda görevini gerçekleştirir.

Computing – Enformasyon

Bu bölüm, bilgisayar bilimlerinin teknik ve spesifik bilgilerinin dünya ile eşzamanlı olarak işlenmesi, yazılımlar ile ilgili güncel bilgiler, bilgisayar teknolojilerinin ve programlarının doğru ve yerinde kullanılmaları, kurumsal ve kişi bazında bu bilgilerin doğru yorumlanması ve kullanılması pratik ve teorik bilgilerini işler. Eğitim İngilizce ve Bilgisayar terimleri ağırlıklı olup, ek bir hazırlık sınıfı görülmez, ilk iki yıl İngilizce ve bilgisayar terimleri ağırlıklı bir ders programı ve sonraki yıl bu bilgilerin ışığında ve üzerinde bir teknik eğitim izlenir.

Mezunlar, dünyanın her yerinde, “Computing – Enformasyon Uzmanı” mezunu olarak hemen her işyerinde ve sektörde kolay iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenci derslerinde temel ve genel bilgisayar kavramları ve program dil ve kavramlarını öğrenir. Mezun “Computing – Enformasyon Uzmanı” unvanını alır, hemen her kurum ve kuruluşta ulusal ve uluslararası çalışmalarda görevini gerçekleştirir.